ПОМОЗ БОГ ЈУНАЦИ


"Дај нам Боже онолико храбрости,колико наши непријатељи имају мржње према нама и дело ће Твоје ускоро бити свршено.АМИН''