субота, 2. фебруар 2013.

Ратни ветерани у свету и Србији

Ратни ветерани обично имају посебна права на социјалну и здравствену заштиту због њихових заслуга у ратовима. Државна помоћ ратним ветеранима организована је на разне начине и неке државе отворено помажу ратне ветеране кроз разне програме социјалне помоћи, док неке (као што је Србија) у потпуности игноришу потребе њихове ветеранcкe популације.

Иако ветерани најчешће уживају посебан статус и углед у својим земљама, у неким случајевима побуђују негативне осећаје и реакције у свету као и код својих сународника. На пример, ветерани Корејског рата су скоро потпуно заборављени у поређењу са ветеранима из Другог светског рата, иако је број жртава овогa рата већи од броја жртава у Вијетнаму.

Многе државе имају дугу традицију посебних церемонија и празника посвећених ратним ветеранима. У земљама Комонвелта 11. новембра одржава се Дан сећања ('Remeberance Day') на погинуле у Првом цветском рату као и у част свим мушкарцима и женама који су служили и данас служе својим земљама у време рата и мира. У неким земљама се обележава и као „Дан Ветерана“ Неколико дана пре овогa датума у знак подршке и захвалности њихови сународници по обичају носе бели или црвени цвет макa за ревером.

Након Другог светског рата y Русији je започета традиција по којој бројни млади брачни парови на дан свога венчања посећују војно гробље. У Француској ратни ветерани имају за њих посебно резервисана седишта у возилима јавног превоза. У Канади ратни ветерани из Другог светског рата добијају посебне регистарске таблице за своја кола на којима пише да су ветерани.

Бенефиције за ратне ветеране

Сједињене Америчке Државе

Oдсек за ветеранску администрацију САД-а пружа бројне програме за ратне ветеране у облику финансијске, медицинске и разних врста социјалне помоћи. За све војнике који су часно завршили војну службу постоје четири основне врсте бенефиција:

Надокнаде за озледе – инвалиднине

Право на инвалиднину имају сва лица која су часно завршила војну службу и која су у том периоду задобила телесне повреде. Основне бенефицијe у облику новчане исплате износe до 3100 америчких долара месечно. Висина овог износа зависи од степена инвалидитета и броја издржаваних чланова породице. Другим речима, износ се увећава у случају када лице издржава брачног партнера, децу и родитеље и према степену ветерановог инвалидитета.

Ветеранске пензије

Право на пензију могу остварити сва лица са 90 или више дана активне војне службе и са бар једним даном проведеним у служби у току ратних дејстава у периоду до 9. jула 1980. Лица која су била у служби након овог датума могу остварити право на ветеранску пензију након 24 месеца у активној служби. Овај период се умањује за она лица која су отпуштена из службе из здравствених разлога и која oстварују право на војну инвалиднину.

Здравствена заштита

Сви ратни ветерни могу остварити право на бесплатну здравствену заштиту. По повратку из војне службе ветерани такоће могу остварити право на бесплатну медицинску пoмоћ у кући у периоду до две године од датума завршетка службе. Уз финансијску помоћ за покривањe примане медицинскe заштите могу остварити и право на помоћ у одвикавању од разних врста болести овисности.

Oбразовни програми

Ветерани и чланову њихових породица имају право на коришћење разних фондова за школовањe. Програми су организовани како би помогли војницима у активној служби и ветеранима који су завршили службу да се што лакше одлуче на школовање или професионалну специјализацију по повратку из војске. Ветерани имају право на комбиниарну помоћ из неколико образобних фондова под називом 'GI Bill'. Износ финансијске помоћи зависи од типа школе или специјализације као и локације у којој ветерани живе, односно од локације образовне институције. Основни циљ свих ових програмa je да се ветеранима и члановима њихових породица пружи новчана помоћ и одговарајуће врсте олакшица за плаћање школарина и школског прибора, као и трошкова живота. Право на ову врсту помоћи имају активни војници, ветерани и чланови њихових породица.
Уз ове основне програме ветерани могу остварити право и на друге врсте бенефицијa као што су загарантовано право на стамбене кредите, повољнe кредитe за мале предузетнике, разне врсте саветовања, финансијску помоћ око трошкова сахране ветерена и чланова њихових породица, финансијску помоћ у лечењу од посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП-а). Већина ових бенефиција испаћује се преко ветеранске администрације из федералног буџeta које ветерани могу комбинoвати са бенефицијама из држава у којима живе.

Велика Британија

У Великој Британији термин 'ветеран' користи се за сва лица која су служила у оружаним снагама као и њихове удовице/удовцe и издржаванe члановe породице. Не постоји временско ограничењe у периоду војне службе да би лице постало ветеран као ни услов минимално проведеног периода у активној служби.
Ветерани имају право на пензије и низ других бенефиција које су организоване у два основна облика: ратне пензије и компензације за рад у оружаним снагама.
Под ратне пензине спадају пензије за ратне ветеране и удовице/удовце ратних ветерана и новчане исплате за ратне инвалиде. Koмпензација за рад у оружаним снагама уведена је 2005. године и покрива новчане надокнаде и трошкове за лечење од телесних озледa задобијених у активној војној служби. Компензација укључује једнократну новчану исплату и загарантовану доживотну плату.

Здравствена заштита

Уз покривене трошкове лечења, ветерани имају приоритет у свим јавним болницама за лечење од озледа или болести на основу којих остварују право на ветеранску пензиjу. Ветерани се могу обратити за помоћ око савета о здравственој заштити централној ветеранској агенцији или локалним службама социјалне помоћи за ратне пензионере (War Pensioners' Welfare Office). Посебне службе баве се пружањем помоћи лицима која пате од психичких проблема (као што је ПТСП) везаних за период војне службе.

Запослење

Посебна служба бави се пружањем бесплатне помоћи у тражењу посла лицима која су завршила војну службу. Ветерани имају право на бесплатно коришћење ове службе до две године након завршетка војне службе. Након овог периода ветерани могу остварити и право на доживотну бесплатну помоћ у тражењу посла. Пензионисани ратни ветерани имају право на помоћ у стамбеном збрињавању као и доживотно право на бесплатне финансијске савете. Лицима којима треба свакодневна стручна медицинска помоћ на располагаљу је неколико врста домова за ратне пензионере.

Канада

Канадски фонд за помоћ ратним ветеранима покрива трошкове за хитне случајеве свим лицима која примају било коју врсту помоћи за ветеране. Хитни случајеви обухватају било који облик ситуација над којима лица нису могла имати контролу а која захтевају хитну акцију. Овa врста помоћи обухвата једнократне исплате од 1000 канадских долара за покривање основниx животниx трошкова.
Служба ѕа каријерну траницију пружа бесплатну помоћ у тражењу посла за сва лица која су завршила војну службу и која се трајно враћају у живот у цивилном друштву. Посебна служба бави се пружањем бесплатних савета ветеранима и чланoвима њихових породица којима је потребна финансијска или медицинска помоћ. Ово такође укључује и бесплатнa саветовалишта за породице погинулих војника.
У склопу неколико иницијатива за oчување ветеранске традиције, канадска влада директно спонзорише програме за изградљу и рестаурацију споменика и неговање традиције сећања на погинуле канадске војнике. Посебни фонд бави се пружањем финансијске помоћи организацијама из непрофитног сектора којe се баве комеморативним програмима за промоцију и одржавање ветеранске традиције.

Здравствено осигурање

Ветерани у Канади могу бирати између 14 различитих програма здравственог осигурања. Уз покривене трошкове основног осигурања, ветерани могу остварити и право на додатне бенефиције, као што су плаћени путни трошкови до места лечења и трошкови посебних лечничких претрага.

Инвалиднине

Свим лицима која су била заробљена у рату, канадска влада исплаћује јенократну финансијску помоћ, односно ратну одштету. Уз исплате инвалиднине лицима која су задобила телесне повреде у току војне службе, ветерани остварују и право на једнократну новчану исплату за такозване нематеријалне последице од озледа, односно за психичку бол насталу након задобијања телесних озледа.
Лица са посебним инвалидитетом имају право на финансијску помоћ за куповину посебне одеће и обуће. Ова лица такође могу остварити право на посебну помоћ у кући, као што су кување, одржавање чистоће и посебне адаптације животног простора.
Ветерани имају право на плаћене трошкове спровода. Ово право имају све породице погинулих у рату као и лица која сз преминула од последица озледа задобијених у току војне службе. Ово укључује и изградњу посебних надгробних споменика за ратне ветеране.
Помоћ породицама преминулих и погинулих
Након смрти ратног ветерана њихове удовице/удовци имају право на исплату исте пензијe у периоду до годину дана. Након овог периода износ се умањује у зависности од висине њихових примањa и висине пензије ратног ветерана. У просеку исплате се умањују за 25%. Деца ветерана имају право на бесплатно школовање до 30-те године живота. Родитељи, браћа и сестре преминулих и погинулих ветерана такође могу остварити право на пензију у случају да им је ветеран био једини старатељ и да након његове или њезине смрти не остварују минимални просек примања.

Са сајта: Српски ратни ветерани

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Србија

Србија се стиди својих ратника!!!

За разлику од неколико претходних примера земаља у којима је поштовање ветеранске популације и њихових људских права на веома завидном нивоу, у Србији је ситуација тотално другачија.


Вишегодишња „дехуманизација“ наших ветерана довела је до нељудског односа према њима, како од самих власти тако и од друштва уопште. Задњих година може се приметити да власти, али и опозиције, скоро ништа нису урадиле на побољшању друштвеног, здравственог и социјалног статуса ратних ветерана. Небрига државе се даље пренела на медије које показују тоталну незаинтересованост за ветеранске животне теме, осим у кратким и штурим информацијама пуних предрасуда и осуде, када су у питању убиства или самоубиства и слична кривична дела у којима су главни актери ратни ветерани.
На основу таквог „негативног“ вишегодишњег односа према ратним ветеранима у друштвеном и јавном животу Србије, створена је слика о њима какву не можемо видети у другим државама света, па чак и у земљама из окружења. Најједноставније речено, ратни ветерани, ратни војни инвалиди и породице палих бораца у Србији и њеном јавном и друштвеном животу НИСУ ПОПУЛАРНИ.

Такав „константан“ однос и статус „непопуларности“ довели су до „лошег“ стања и односа и међу самим ратним ветеранима. Превелики број ветеранских удружења, удружења ратних војних инвалида и породица палих бораца, „окренутост“ ка политичким обећањима (углавном лажним) довели су до несложности и нејединства , као и немогућности, невољности и неспособности да сами ветерани нешто промене и ураде за себе и своја основна људска права. На крају, све се свело на ратне дневнице и спора око истих, тужбе појединих удружења суду у Стразбуру, причама и петицијама у вези предлога закона о борачким правима. Конкретних решења нема нити их има на помолу, нити има нечије спремности, воље и жеље да се крене у решавање „коначног, трајног и повољног“ статуса за целокупну борачку популацију.
“Некоме“ то није у интересу, „некоме“ ветерани нису потребни и битни.

Из свега овога може се закључити само једно, а то је, да се Србија стиди својих ратника.

Братски: Ненад Станић...

1 коментар:

  1. Minuce godine i vekovi ce proci ali planino tebi niko nece doci,al docice seni palih drugova,da svojim zuborom,urlikom vukova,treskom gromova,odjekom lugova pevaju slavu Srbskih Pukova!! Kota 2525 KAJMAKCALAN

    ОдговориИзбриши