уторак, 23. септембар 2014.

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ НОВИ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАТНИМ ВЕТЕРАНИМА?!

1. Назвати Закон у складу са Уставом ( “Закон о правима ратних ветерана и чланова њихових породица”);
2. Термин “ратни ветеран” треба бити заједнички за све учеснике оружаних сукоба;
3. Ратни ветеран је и страни држављанин;
4. Рат дефинисати као оружани сукоб;
5. Обухватити комплетан период оружаних сукоба на простору бивше СФРЈ и СРЈ од 1990.-1999. године, у складу са уставима државних субјеката, чиме се избегава досадашња формулација "учесника оружаних акција предузетих за време мира";
6. Обухватити добровољце, као и одликована лица;
7. Обухватити и цивилне жртве рата;
8. Обухватити права ратних ветерана заједничка за све ( не само за ратне војне инвалиде, мирнодопске инвалиде, породице погинулих и несталих лица - популација ратних ветерана мања од 10%) и то:
а) право на здравствену заштиту,
б) права из пензијског осигурања:
- право на старосну пензију и превремену старосну пензију,
- право на инвалидску пензију,
- права на основу преостале радне способности,
- право на породичну пензију,
- право на најнижу пензију,
- право на стаж осигурања или посебни стаж,
в) право на додатак за децу,
г) право на запошљавање,
д) право на стамбено збрињавање,
е) право на акције, односно уделе у привредним друштвима без наплате,
ж) борачки додатак,
з) остала права:
- предност при упису у образовне установе,
- право на стипендију,
- предност при смештају у ђачке, односно студентске домове,
- право на бесплатне уџбенике,
- предност при закупу пословног простора,
- корекција прилаза до зграде,
- царинске и пореске олакшице,
- ослобођење од плаћања накнаде за пренамену пољопривредног земљишта,
- ослобађање од плаћања судских, управних и административних такси,
- право на обнову.
9. Обуватити посебна права за ратне ветеране по основу оштећења организма, као и права породица погинулих, несталих и заробљених лица;
10. Дати већи степен појединих права за добровољце и лица која су провела дужи временски период у ратним дејствима;
11. Дефинисати зону боребених дејстава;
12. Ограничити поједина права временом проведеним искључиво у зонама борбених дејстава;
13. Увести да нема застаревања по основу болести проузрокованих ратним дејствима
( ПТСП, радиоактивношћу, употребом хемијско-биолошких средстава и сл.);
14. Увести категорију два квалификована сведока за доказивање права;
15. Дефинисати рок од 90 дана за превођење права и израду правилника;
16. Дефинисати рок за примену од 3 године за остваривање појединих права;
17. Решити проблем избеглих и расељених лица, која иначе не могу остварити права ни у једној бившој реублици СФРЈ – на тај начин избећи дискриминацију по иоснову права загарантованих Уставом Србије;
18. Дати законску могућност провере државним органима досадашњих издатих решења;
19. Спречити да се стечена права по досадашњим законима не укидају, већ преводе уз јасно дефинисану процедуру;
20. Обим права потпуно ускладити са правима учесника оружаних сукоба која имају ратни ветерани у земљама у региону и чији се закони проводе по 10 и више година;
21. Дефинисати рок у коме се мора формирати јединствена база података (матични регистар).

"Дан Ветерана - Видовдан"


Нема коментара:

Постави коментар